Vakuutukset

Vuosittainen jäsenmaksu ei sisällä vakuutusta, vaan vakuutuksen voi ostaa erillisenä neljän (4) euron hinnalla (Jumppaturvavakuutus, tuoteseloste) tai hankkia vakuutuksen muualta harrastustoimintaan. Vakuutus on voimassa 1.9.2022-31.8.2023. Kaikkien kilpailevissa ryhmissä olevien, tulee ostaa ko. lajiin sopiva lisenssi joko vakuutuksella tai varmistaa vakuutusturva muuta kautta.

Jumppaturvavakuutus tulee maksaa, kun se on valittu ostettavaksi ja siitä muodostuu lasku. Seura on ko. vakuutuksen jo ostanut eikä sitä voi enää perua.

Jumppaturvan hankkinut jäsen: Tapaturman sattuessa ota yhteyttä Pohjolan Terveystohtori-palveluun. Pohjola Terveysmestari palvelee numerossa 0100 5225 tai Pohjola Sairaala -sovelluksessa. Puhelun hinta on normaali matkapuhelintai paikallisverkkomaksu. Pohjola Terveysmestaripalvelun tarjoaa Pohjola Sairaala Oy.

Vakuutus (tunnus 06-8627097) tulee voimaan kunkin siihen liittyvän henkilön osalta 1.9.2020 tai sen jälkeen klo 24.00 sinä päivänä, jona ilmoitus on saapunut liittoon. Vakuutuskausi on 1.9.2022–31.8.2023.

Kilpailevien joukkueiden Sporttiturvavakuutus.

Tuplaturvavakuutus

Seuran Tuplaturvavakuutus on Voimisteluliiton jäsenmaksuun sisältyvä jäsenetu, joka sisältää toiminnan vastuuvakuutuksen ja vapaaehtoisten tapaturmavakuutuksen.

Tapaturmavakuutus kattaa seuran vapaaehtoisten toimijoiden tapaturmat esim. talkootöissä tai palkattomassa ohjaus-/valmennustyössä. 

Toiminnanvastuuvakuutus korvaa seuran työsuhteisen tai vapaaehtoistyöntekijän kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- tai esinevahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.

Voimisteluliitto maksaa Tuplaturvavakuutuksen seurojensa puolesta ja se on voimassa kaikilla jäsenvelvoitteensa suorittaneilla seuroilla. 

Lue lisää.