Kilta

Mäntsälän Voimistelijoiden Uskollisuuden Kilta

Killan tarkoituksena on koota seuran jäsenet ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi ryhmäksi. Uskollisuuden Killassa toteutetaan perinteistä kilta-ajatusta sovellettuna Voimisteluliiton arvoihin ja toimintaan. Killan erilaisia toimintamuotoja ovat esim. liikunta, tapaamiset, retket ja esitelmät. Kiltalaisille järjestetään toimintaa myös alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Kiltalaisilla on paljon yhteisiä kokemuksia ja muistoja muun muassa seurasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Nämä kokemukset ovat muovanneet kiltalaisten välille elinikäisiä ystävyyssuhteita.

Mäntsälän Voimistelijoiden Kiltaan voi liittyä 25 vuotta täyttänyt ja 5 vuotta Voimisteluliiton seuraan kuulunut henkilö. Voit ilmoittautua mukaan Kiltaan täällä.

Kilta on osa pääseuraa, mutta sillä on kuitenkin oma johtokunta. Mäntsälän Voimistelijoiden kiltatoiminnasta saat lisätietoja puh. 044 755 3388/Marja Jokinen. Lisätietoja löytyy myös Voimisteluliiton nettisivuilta.