Vastuullisuus

Mäntsälän Voimistelijoiden arvoihin on kirjattu vastuullisuus sen monissa ulottuvuuksissa. Minun vastuu - meidän vastuu - seuran vastuu kertoo siitä, että jokaisella on oma tehtävänsä vastuullisen toiminnan varmistamisessa. Toimimme Voimisteluliiton eettisten periaatteiden mukaisesti (kuvat alla) sekä toteutamme urheilujärjestöjen yhteistä vastuullisuusohjelmaa, jossa otetaan huomioon niin turvallinen toimintaympäristö, hyvä hallinto, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto kuin antidoping-asiat. Olemme sitoutuneet urheilun yhteisiin Reilun Pelin periaatteisiin.

Seura on rakentanut oman vastuullisuusohjelmansa toimintavuoden 2021-2022 aikana ja se on päivitetty syksyllä 2023 Tähtiseura-auditoinnin yhteydessä. Hallitukseen on nimetty vastuullisuusasioiden vastuuhenkilö, joka toimii tarvittaessa ulkopuolisena sovittelijana ongelmatilanteissa.

Seuran ongelmaratkaisupolut on uudistettu syksyllä 2020. Hallitus seuraa säännöllisesti seuran vastuullisuutekojen, kuten myös ongelmanratkaisupolun ajankohtaisuutta ja päivittää asiakirjat säännöllisesti vähintään kerran toimintavuodessa ja tarvittaessa muulloinkin. Kaikkiin ongelmatilanteisiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti ja selvitetään keskustellen. Jokaisen vastuulla on reagoida ongelmatilanteeseen. Ensisijaisesti ongelmat ratkaistaan ryhmän/joukkueen /henkilöiden välillä keskustellen. Mikäli asiaa ei voida ratkaista edellä mainitulla tavalla, siirrytään seuran laajempaan ongelmaratkaisupolun käyttöön. Toistuvat ongelmatilanteet käsitellään hallituksen kokouksessa. Ongelmaratkaisupolut ovat luettavissa Seuratoimintalinjasta (s. 18-20).

Seuran toiminnanjohtaja, seurasihteeri, joukkueenjohtaja tai puheenjohtaja auttavat haasteellisten tilanteiden ja asioiden selvittämisessä. Kaikissa tilanteissa voi aina olla yhteydessä kehen tahansa hallituksen jäseneen.

Lue lisää Voimisteluliiton verkkosivuilta.

Et ole yksin -palvelu

Jokaisella voimistelutoiminnassa mukana olevalla tulee olla turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä. 

Et ole yksin -palvelussa saa apua ja tukea jos on kohdannut epäasiallista käyttäytymistä, seksuaalista tai muuta väkivaltaa urheiluharrastuksessa.

Epäasiallinen käyttäytyminen voi liittyä esimerkiksi kiusaamiseen tai päihteiden käyttöön. Et ole yksin -palvelu tarjoaa puhelimessa ja chatissa tukea, apua ja neuvontaa urheilua harrastaville nuorille, aikuisille, vanhemmille, valmentajille, huoltajille sekä seurojen ja lajiliittojen työntekijöille. Palveluun voi ottaa yhteyttä nimettömästi.

Mikäli koet voimistelussa epäasiallista käytöstä tai häirintää, toimi näin:

  • Yritä ilmoittaa selkeästi epäasiallisesti käyttäytyvälle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja vaadi sen lopettamista. Puuttuminen epäasiallisesti käyttäytyvän henkilön toimintaan ei aina ole mahdollista esimerkiksi valta-aseman tai teon kohteeksi joutuneen järkyttymisen tai pelkotilan johdosta. On tärkeää, että tieto epäasiallisesta käytöksestä tulee epäasiallisesti kohtelevan henkilön tietoon. Mikäli et koe pystyväsi ilmoittamaan suoraan tälle henkilölle asiasta, kerro jollekin turvalliselle aikuiselle epäasiallisesta käytöksestä, jotta asiaan voidaan puuttua.
  • Yritä muistaa tapahtuma-aika ja -paikka sekä se, mitä tapahtui ja keitä oli läsnä. Tarvittaessa kirjaa ne ylös.
  • Ota yhteys seuran johtoon (toiminnanjohtaja tai puheenjohtaja)
  • Mikäli tilanne ei raukea: ota yhteys Voimisteluliiton toimihenkilöihin (esimerkiksi lajipäällikkö, voimistelutoimen johtaja tai pääsihteeri) ja tarvittaessa poliisiin.
  • Voit myös ottaa nimettömästi yhteyttä Väestöliiton Et ole yksin – palveluun, ja jutella luottamuksellisesti turvallisen aikuisen kanssa.

Toimintaohje vanhemmille, mikäli lapsesi kokee epäasiallista käytöstä voimistelussa. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan.)