Seuran johtaminen

Jäsenistö

Päätösvaltaa seurassa käyttävät seuran jäsenet. Jokainen seuraan liikkumaan tuleva liittyy seuran jäseneksi. Jäseneksi voi tokia liittyä myös ilman aktiivista toimintaa ryhmässä. Äänivaltaansa seuran jäsenet pääsevät käyttämään kahdesti vuodessa yhdistyksen sääntömääräisissä syys- ja kevätkokouksissa päättäessään seuran suuntaviivoista. Seuran toimintaa ja taloutta johtaa jäsenistön kevätkokouksessa valitsema hallitus. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. 

Hallitus

Seuraa johtaa hallitus, jossa on puheenjohtaja ja seitsemän (7) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa ja tarvittaessa myös useammin. Hallitus pitää suunnittelupäivän aina kauden aluksi, yhden syksyllä ja yhden alkukeväästä.

Mäntsälän Voimistelijoiden hallitus toimintakaudella 2023-2024 on:

Puheenjohtaja
Elina Rauhamäki (1.8.2023-31.7.2025)

Kunniapuheenjohtaja
Varpu  Laisi (oikeus osallistua hallituksen kokouksiin)

Hallituksen jäsenet
Mari Arrenius (1.8.2023-31.7.2026)
Hertta Hakkarainen (1.8.2023-31.7.2026)
Mari Heikkilä (1.8.2023-31.7.2026 asti)
Kaisa Koli (31.7.2025 asti)
Veera Rautiainen (31.7.2025 asti)
Minna Vartia (31.7.2024 asti)
Carina Vainio-Laamanen (31.7.2024 asti)

Hallituksen varajäsenet
Kaika Pietarinen (31.7.2025 asti)
Katja Sundvall (31.7.2025 asti)

Muu organisaatio

Hallituksen lisäksi toiminnassa on Tapahtumatiimi ja Viestintätiimi. Tapahtumatiimin tehtävänä on suunnitella ja koordinoida seuran tapahtumia. Viestintätiimin tehtävänä on kehittää ja toteuttaa markkinointia sekä viestintää. 

Seurassa on tällä hetkellä työntekijöinä osa-aikaiset toiminnanjohtaja ja seurasihteeri.  

Ohjaajat ja valmentajat muodostavat halutessaan tiimejä, joiden kontaktihenkilönä on toiminnanjohtaja. Ohjaajatiimit koordinoivat mm. kilpailutapahtumia, leirejä, tuomarointitarpeita sekä joukkuekokoonpanoja. Tällä hetkellä ohjaajatiimeinä toimivat Joukkuevoimistelutiimi sekä Tanssitiimi.

Seuran säännöt

Seuratoimintalinja