Kunniajäsenyys

Seuran sääntöjen 6 § mukaan "Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa."

Kunniapuheenjohtajaksi on kutsuttu Varpu Laisi.

Kunniajäseniksi on kutsuttu kevätkokouksessa 2019 Inkeri Kilkki, Leena Laaksonen ja Maija Toivonen.

Syyskokouksessa 23.10.2020 uudeksi kunniajäseneksi kutsuttiin Pirjo Mattila-Salo.

Kunniapuheenjohtaja Varpu Laisi on seuran perustajajäsen.