Syyskauden 2022 palautekyselyjen tulokset

10.3.2023

Syyskauden 20222 palautekyselyjen tulokset ovat tässä.


Mäntsälän Voimistelijat järjestivät syyskauden 2022 jäsenistölle palautekyselyn seuran toiminnasta. Vastaajaryhmiä olivat valmennusryhmien huoltajat, valmennusryhmät (tanssi ja joukkuevoimistelu), harrasteryhmien huoltajat sekä aikuisliikkujat.

Valmennusryhmien kaikkien huoltajien mukaan lapsi lähtee mielellään harjoituksiin. Palautteissa kiiteltiin valmentajien ammattitaitoa sekä viestintää. Valmennusryhmien huoltajien mielipiteet harrastuksien kustannuksista aiheuttivat eniten hajontaa. Noin viidennes vastaajista piti kustannuksia melko suurina. Toivottiin myös, että joukkueen budjettia avattaisiin huoltajille selkeämmin.

Tanssijoista ja voimistelijoista yli 95% vastasi, että heillä on joukkueessa kavereita ja valmentajat hoitavat tehtävänsä hyvin. Joukkuevoimistelijoista melkein kaikki kokevat, että harjoituksia ja kilpailuja on riittävästi, kun taas tanssijat toivovat näitä lisää.

Harrasteryhmien huoltajista suurin osa kokee, että ohjaajat ovat ammattitaitoisia. Harrasteryhmien kustannuksia pitivät kaikki vastaajat kohtuullisina. Kommenteissa mainittiin, että jotkin ryhmät alkavat perheille hieman liian aikaisin.

Aikuisliikkujista yli puolet vastaajista ovat olleet seuran toiminnassa mukana yli 4 vuotta. Suurin osa vastaajista kokee että tunneilla on mukavaa ja hyvä fiilis. Palautteissa todettiin tarjonnan supistuneen aikaisemmista vuosista ja tunteja toivottiinkin vielä useammalle päivälle viikosta. Toiveissa oli muun muassa venyttelyä ja aikuisten tempputuntia.

Palautetta saa aina antaa kauden aikana nettisivuilta löytyvän palautelomakkeen kautta, tai ottamalla yhteyttä seuraan sähköpostitse tai puhelimitse. Palautteenne on meille tärkeää!