Toiminta käynnistetään alle 20v ryhmissä rajatusti 1.2. alkaen

30.1.2021

Keusote on päivittänyt alueen koronarajoituksia. Toiminnan käynnistäminen rajatusti 1.2. alkaen alle 20-vuotiaille on mahdollista pienryhmissä, jolloin ryhmässä on enintään 10 lasta/nuorta. Erittäin tärkeää on terveysturvallisuuden noudattaminen, joten jokaisella mukana olijalla on vastuu ohjeiden noudattamisesta.

- Syksyllä toimimme jo terveysturvallisuuden suosituksia noudattaen käsihygienian, turvavälien ja kasvomaskien kanssa. Muutoksena on, että nyt 12-vuotiaasta alkaen on käytettävä kasvomaskia. Koulussa toimitaan samojen linjausten mukaan, joten lapsille tämä on jo tuttua. Urheillessa ja liikkuessa ei maskia tarvitse käyttää, mutta liikuntatiloihin tultaessa on maski oltava. Valmentajilla ja ohjaajilla on maski myös tuntien aikana, kertoo toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö.

Ryhmäkoon rajaamisen takia joidenkin harrasteryhmien ja joukkueiden toimintaa pitää osittain muuttaa: ryhmiä jaetaan kahtia ja harjoitukset ovat joko rinnakkain eri saleissa tai peräkkäin. Tarkemmat ryhmäkohtaiset tiedot lähetetään Hoika-jäsenrekisterin kautta osallistujan sähköpostiin tai joukkueen whatsapp-ryhmään ohjaajan/valmentajan toimesta. Jotta ryhmien toimintaa voidaan suunnitella, toivotaan huoltajien ilmoittavan ensitilassa ohjaajalle, mikäli lapsi/nuori ei tässä tilanteessa halua vielä palata harrastuksen pariin. Näin ryhmien todelliset koot saadaan selville mahdollisimman pian.

- Kaikki varmaan ymmärtävät, että tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Seura toimii vastuullisesti tässä tilanteessa ja siksi tulee osalla ryhmistä pieniä muutoksia tuntien aikoihin ja paikkoihin. Jokainen ryhmään tai joukkueeseen ilmoittautunut on oikeutettu tulemaan harrastukseen, mutta katsomme ensimmäisen toimintaviikon jälkeen pitääkö ryhmien toimintaa vielä säätää. Muistutan vielä, että on todella tärkeää, että jokainen omalta osaltaan noudattaa annettuja määräyksiä, jotta saamme jatkaa harrastusten parissa kevään ajan ja jotta ennaltaehkäisemme koronatartunnat seuran toiminnassa, jatkaa Eerika.

Keusoten suositukset (päivitetty 29.1.2021)

Ohjeet toimintaan 

Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen. Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten yksilö- ja pienryhmäharjoittelu mahdollistetaan myös sisätiloissa, joissa harrastusryhmän koko voi olla enintään 10 (lasten tai nuorten määrä 10).

 • Harjoituksiin tullaan vain täysin terveenä - mikäli mitään oireita on, tulee hakeutua koronatestiin välittömästi.
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Seuran tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja liikunnan osalta annetuja terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä (Olympiakomitean ohjeet).
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Tämä tarkoittaa tilakohtaista harkintaa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. Kunta seuraa tilojen käyttöä ja antaa ohjeita.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön (wc).
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Koska Keusoten alueen korontilanne voi äkillisesti muuttua, toimijoiden tulee varautua siihen, että suosituksia ja rajoituksia voidaan joutua tiukentamaan nopeastikin.

Ryhmien ja joukkueiden toiminta 1.2. alkaen

Alla on alustava suunnitelma ryhmien ja joukkueiden harjoituksiin - tarkemmat pienryhmäjaot toimitetaan ohjaajan/valmentajan toimesta. Ohjaaja toimittaa ryhmien saapumiseen ja poistumiseen tarkemmat tiedot. Tavoitteena on porrastaa aikatauluja kontaktien minimoimiseksi. Huoltajat eivät saa tulla sisätiloihin tuomaan lapsia, vaan lapset haetaan liikuntatilojen ovelta. Aikataulujen noudattaminen tästä syystä on tärkeää. Mikäli ryhmien koot muuttuvat (esim. mahtuu yhteen 10 hlön ryhmään), tarkennetaan aikatauluja uudestaan.

Harrasteryhmät 4v->

 • Voimistelukoulu 4-6v: ma 18-18.40 lukion sali (jaetaan kahteen lohkoon)
 • Voimistelukoulu 6-9v: ma 18.45-19.25 lukion sali (jaetaan kahteen lohkoon)
 • NinjaGym - FreeGym: maanantain kaksi ryhmää jaetaan kolmeen ryhmään alkaen klo 17/18/19, paikkana edelleen Riihenmäen koulu (HUOM. 1.2. on sijainen) - ohjaajilta tarkempi info
 • NinjaGym: torstain ryhmä klo 18.10-18.55 normaaliin tapaan monitoimitalolla (tarvittaessa jako kahteen saliin, riippuu lasten määrästä - HUOM. Sijainen to 4.2.)
 • Dance 4 Fun 4-6v: ke 17.45-18.25 monitoimitalo (jaetaan kahteen eri lohkoon A ja B)
 • Dance 4 Fun 6-9v: HUOM. Muutos Hepolan koululle tiistaille - 1. ryhmä 18.00-18.55 / 2. ryhmä 19.00-20.00 (mahdollisesti aikaistetaan aloitusta 17.30/18.30 jos saadaan sali käyttöön aiemmin)
 • Dance 4 Fun 9-12v: HUOM. ma 19-19.55 monitoimitalo B
 • Dance 4 Fun yli 12v: normaalisti ma 19-19.55 monitoimitalo C -  HUOM! vaan alle 20v voi osallistua - osallistujien tulee kuitata ennakkoon osallistuminen ohjaajalle, jotta max 10 määrä ei ylity.
 • Tanssillinen voimistelu 9-12v: HUOM. jaetaan kahteen peräkkäiseen ryhmään - 1. ryhmä normaalisti ke 16.00-17.00 monitoimitalo A / 2. ryhmä ke 17.00-18.00 monitoimitalo V

Tanssin valmennusryhmät

 • Galaxit: ma 16.30-17.30 monitoimitalo B ja C / ke 18.30-19.30 monitoimitalo A ja B (joukkue jaetaan kahteen rinnakkaiseen saliin)
 • Satelliitit: normaalit harjoitusajat

Tanssillisen voimistelun valmennusryhmät

 • Solinat: ke Hepola 16-18 / su Myllis 18.30-20
 • Hengettäret: tauolla toistaiseksi (yli 20v toiminta ei mahdollista kunnan saleissa)

Joukkuevoimistelun valmennusryhmät:

 • Valmentajat tiedottavat joukkueita omien wa-ryhmien kautta - osa harjoituksista aloitetaan/päätetään ulkona, koska samassa salissa ei voi olla useampaa joukkuetta.
 • Huom: Lilojen su harjoitus siirtyy Myllymäen koululle / Nelissojen keskiviikon harjoitusta aikaistetaan hieman, samoin Minea su-treenin aloitusta / Vauhtiheittojen harjoituksissa Myllymäen sali jaetaan kahteen lohkoon

Perheliikunta on tauolla ja aikuisten ryhmäliikuntatunnit pidetään etätunteina.

MUUTOKSET OVAT MAHDOLLISIA!

Seuraa sähköpostia ja ohjaajien/valmentajien viestejä. Toimitaan positiivisesti ja sääntöjä noudattaen yhdessä lasten ja nuorten harrastamisen varmistamiseksi. Kiitos kaikille mukana olijoille!

*****************

LISÄTTY 1.2.2021
Huomioithan jo elokuussa 12.8.2020 päätetyn linjauksen toimintamaksuista silloin, kun seuran toiminta on käynnissä. Uutinen on luettavissa verkkosivuilla (julkaistu 13.8.2020). Osaa koronarajoituksista on päivitetty matkan varrella (mm. ulkotreenit), ja niistä tiedotettu verkkosivuilla aina erikseen.

TOIMINTA PYSYY KÄYNNISSÄ

Toimintaa toteutetaan viranomaisten sekä Suomen Olympiakomitean ja Suomen Voimisteluliiton suositusten ja määräysten mukaisesti.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen on jokaisen harrastajan ja perheen omalla vastuulla; jos harrastaja itse haluaa pitää taukoa, vaikka toiminta on käynnissä, tulee maksut maksaa normaalisti.

Lääkärintodistuksella maksut palautetaan normaalien peruutusehtojen mukaisesti (riskiryhmäläiset tai samassa taloudessa asuva).

Mahdollisen ryhmässä tapahtuvan korona-altistuksen takia osallistumismaksuja ei palauteta. Tällöin ryhmälle annetaan karanteenin ajaksi liikuntavinkkejä ja -ohjeita omatoimiseen harjoitteluun.