Tervetuloa kevätkokoukseen 27.5.2021

3.5.2021

MÄNTSÄLÄN VOIMISTELIJAT
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: torstai 27.5.2021 klo 18:45 (Etäkevätnäytöksen jälkeen)
Paikka: Etäkokous, kokouksen pitopaikkana seuran toimisto, Osuustie 1 A (paikalla kokouksen toimihenkilöt, enintään 6 henkilöä)

Mäntsälän Voimistelijoiden sääntömääräinen kevätkokous pidetään etäkokouksena torstaina 27.5. klo 18:45. Koronaepidemian takia seuran hallitus on päättänyt 30.4.2021 kokouksessaan, että kevätkokous järjestetään etäkokouksena. Päätös perustuu väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain (3.10.2020, voimassa 30.6.2021 saakka, 677/2020) 4 § 2. momenttiin, jonka mukaan “Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.”

Noudatettavista äänestys- ja vaalikäytännöistä päätetään kevätkokouksen alussa. Tästä syystä pyydämme ennakkoon ilmoittautumisia kevätkokoukseen 24.5.2021 mennessä sähköpostitse: mantsalan.voimistelijat@msoynet.com.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen § 11 asiat; asialistalla ovat muun muassa toimintavuoden 2021-2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat puheenjohtaja Elina Rauhamäki ja hallituksen jäsenistä Minna Vartia ja Anne Pulkstén. Lisäksi valitaan yksi hallituksen jäsen kahden (2) vuoden kaudelle, koska Susanna Ekbom on eronnut hallituksesta kesken toimintakauden. Hallituksessa jatkavat varsinaisina jäseninä Kaisa Koli, Merja Suoperä, Pauliina Suvanto ja Enni Toivonen sekä varajäseninä Klara Westerlund ja Katarina Hakkarainen.

Tervetuloa kokoukseen!

Zoom-kokouslinkki lähetetään sinulle sähköpostitse viimeistään 26.5. Kaikilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä on äänioikeus kokouksessa (yhdistyslaki). Alaikäisen lapsen/nuoren huoltaja on tervetullut osallistumaan kokoukseen ilman äänioikeutta.