Koronapassi käytössä yli 16-vuotiaiden osalta

5.12.2021

Koronarajoitukset 4.-31.12.2021 / Mäntsälän Voimistelijat

Mäntsälän Voimistelijat ottaa käyttöönsä koronapassin 4.12. alkaen omassa toiminnassaan. Koronapassi vaaditaan kaikilta yli 16-vuotiailta, jotka liikkuvat seuran ryhmissä ja joukkueissa. Tarvittaessa ikä tulee osoittaa pyydettäessä. Alle 16-vuotiaat voivat osallistua toimintaan normaalisti. Jäsenistölle on lähetetty nämä ohjeet sähköpostitse.

Kasvomaskisuositus on voimassa kaikilla yli 12-vuotiailla liikuntatiloihin saavuttaessa. Kädet tulee pestä tullessa ja lähtiessä. Harrastamaan saa tulla vain terveenä! Liikuntatiloissa on saatavilla käsidesiä sekä ohjaajat ja valmentajat kiinnittävät huomiota turvavälien pitämiseen. Myös lasten huoltajia pyydetään käyttämään kasvomaskia saattaessa lasta harrastukseen. Turhaa oleskelua pukutiloissa tulee välttää.

Suosittelemme kaikille täyden rokotussuojan ottamista.

Tarkemmat ohjeet koronapassin lataamisesta ja ohjeista: https://www.keusote.fi/palvelumme/korona/koronatodistus-ja-koronapassi/

Tämä suunnitelma koskee vain seuran normaalia viikkotoimintaa, johon osallistuvat seuran rekisteröityneet jäsenet. Kaikista osallistujista on saatavilla yhteystiedot ja heidät saadaan kiinni, mikäli altistustapauksia todetaan. Tapahtumista annetaan erilliset ohjeet. Nämä AVI:n määräämät rajoitukset koskevat seuran toimintaa, joka toteutetaan 7.-20.12., jonka jälkeen seuran toiminta on joulutauolla 9.1. asti. Toiminta jatkuu 10.1.2022, jolloin tiedotetaan jäsenistölle sen aikaiset toimintaohjeet.

Toimintasuunnitelma:

 • Jäsenistölle lähetetään sähköpostitse info koronapassin käytöstä sekä terveysturvallisuusohjeista. Lisäksi aiheesta tiedotetaan seuran viestintäkanavissa.
 • Kirjallinen toimintasuunnitelma lähetetään kaikille ohjaajille/valmentajille sekä seuran hallituksen jäsenille.
 • Ohjaaja/valmentaja tai seuran muu toimija lukee koronatodistuksen kaikilta vähintään 16-vuotiailta harrastajilta heti liikuntatilaan saavuttaessa, mahdollisimman lähellä ulko-ovea. Pukutiloihin ei saa mennä ennen kuin koronapassi on luettu. Koronapasseja aletaan skannata noin 10 minuuttia ennen tunnin alkua.
 • Kysyttäessä osallistujan on todistettava ikänsä esim. KELA-kortilla tai henkilökortilla.
 • Koronapassia kysytään seuraavilta ryhmiltä:
 • Perheliikuntaryhmien huoltajat (Hepola / monitoimitalo)
 • Fereniat (osa) (monitoimitalo / Kirkonkylän koulu)
 • Satelliitit (Hepola)
 • Hengettäret JR (monitoimitalo / Riihenmäki)
 • Minea (osa) (Riihenmäki)
 • Hengettäret (monitoimitalo / Myllymäki
 • Ryhmäliikuntatunnit: Lavis (lukio), Tehotreeni (lukio), VoimaStep (monitoimitalo), Zumba (Riihenmäki), Coretreeni ja venyttely (Riihenmäki), jooga/alkeisjatko (Kaunismäki), jooga/jatko (Kaunismäki), Tanssillisen voimistelun jatkoryhmä (Myllymäki)
 • Ikiliike (monitoimitalo)
 • Harrastajan toiminta: Taita paperitodistus tai muutoin peitä todistus siten, että siitä näkyy vain ensimmäinen sivu, josta selviää todistuksen nimi ja henkilön nimi, syntymäaika, QR-koodi ja todistuksen tunniste eikä muita henkilötietoja.
 • Seuraa/koronapassin lukevaa henkilöä koskee tietosuojalain mukainen vaitiolovelvoite.
 • Koronapassin tietoja ei saa rekisteröidä, tallentaa tai käsitellä muussa käyttötarkoituksessa.
 • Seuran on varmistettava, että koronapassi tarkastetaan kaikilta osallistujilta (yli 16v).
 • Seuran ottaessa koronapassin käyttöön, se ei saa päästää toimintaan osallistuvaa ilman todistusta. Poikkeuksena ovat alle 16-vuotiaat lapset, joita todistuksen esittämisvelvoite ei koske. Seuran/koronapassin lukevan henkilön on varmistettava, että ilman koronapassia tuleva asiakas on alle 16-vuotias esimerkiksi Kela-kortilla.
 • Ohjaajien ja valmentajien koronapasseja ei tarkasteta AVI:n ohjeiden mukaisesti työtehtävissä. Kuitenkin on huomioitava erikoistapaukset, jolloin esim. ohjaajan jatkaessa ohjattavan ryhmänsä tunnin jälkeen omiin harjoituksiinsa, tulee hänen näyttää koronapassinsa tätä varten.

Nämä ohjeet perustuvat Etelä-Suomen AVI:n päätöksiin 2.12.2021. Tähän pohjaten Keusote on antanut suosituksia ja ohjeita 3.12.2021. Rajoitukset ovat voimassa 4.12.2021-31.12.2021 välisen ajan. Mäntsälän kunta noudattaa Keusoten ohjeistuksia.

Aluehallintoviraston määräys 2.12.2021

Ajantasaiset rajoitukset alueella (päivittyvä): https://www.keusote.fi/palvelumme/korona/koronasuositukset-ja-rajoitukset/