Linjaukset maksujen palautukseen

Linjaukset koronavirusepidemian aiheuttaman keskeytyksen maksujen palautukseen kaudella 2021-2022

Seuran hallitus on päivittänyt koronavirusepidemian osalta linjaukset maksujen palautuksiin. Pohjana olivat edellisen toimintavuoden linjaukset.

Hallitus linjasi seuraavat asiat liittyen tulevaan toimintaan:

TOIMINTA PYSYY KÄYNNISSÄ

Toimintaa toteutetaan viranomaisten, Mäntsälän kunnan sekä Suomen Voimisteluliiton määräysten ja suositusten mukaisesti.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen on jokaisen harrastajan ja perheen omalla vastuulla; jos harrastaja itse haluaa pitää taukoa, vaikka toiminta on käynnissä, tulee maksut maksaa normaalisti.

Seura varmistaa turvallisen ja ohjeiden mukaisen toiminnan:

 • Tunneille tullaan vain terveenä, matala kynnys poisjääntiin
 • Noudatetaan tuntien alkamis- ja loppumisaikoja, pukutiloissa vietetty aika minimoidaan
 • Kädet pestään aina sisätiloihin tullessa ja sieltä lähtiessä, suositellaan pitämään omaa käsidesiä mukana
 • Tunneilla minimoidaan fyysiset kontaktit toisiin osallistujiin
 • Jos yskittää tai aivastuttaa kesken tuntia, muistetaan hyvä yskimishygienia, yskitään joko paperiin tai hihan yläosaan, jos paperia ei ole tarjolla. Paperi heitetään heti roskiin ja kädet pestään hyvin.
 • Jokaisella osallistujalla on oma juomapullo, jumppa-alusta ym. tarvittava välineistö.
 • Jos osallistuja sairastuu tai saa virusoireita kesken tunnin, häntä pyydetään välittömästi lähtemään kotiin ja alaikäisen kohdalla otetaan yhteys huoltajaan ja ohjataan lapsi odottamaan hakijaa erilliseen tilaan, jos suinkin mahdollista.

Mahdollisen ryhmässä tapahtuvan korona-altistuksen takia osallistumismaksuja ei palauteta. 

TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN MÄÄRÄAJAKSI VIRANOMAISMÄÄRÄYKSELLÄ

Mikäli kunta sulkee liikuntatilat tai viranomaiset määräävät toiminnan keskeyttämisestä, keskeytetään kauden toiminta määräajaksi. 

Valmennusryhmät:

 • Valmennusmaksu maksetaan kuluvalta kuukaudelta täysimääräisenä (milloin toiminta keskeytyy)
 • Valmennusmaksu sovitaan joukkuekohtaisesti riippuen korvaavasta toiminnasta (etä-/ ulkotreenit) 

Harrasteryhmät:

Kun toiminnan keskeyttäminen määräytyy kolmannen osapuolen määräyksestä on kyseessä ”Force majeure”-tilanne, jolloin seuran ei ole pakollista palauttaa maksuja.

Harrasteryhmien palautuskäytäntö on (ryhmissä vuodessa noin 33 toimintaviikkoa, noin 9 kk):

 • Tauko alle 2 kk: ei palauteta maksuja
 • Tauko 2 kk tai yli: palautetaan 15% maksuista
 • Tauko 3 kk tai yli: palautetaan 25% maksuista
 • Tauko 4 kk ja yli: palautetaan 35% maksuista
 • Tauko 5 kk ja yli: palautetaan 50% maksuista
 • Jäsenmaksua ei palauteta

Mikäli seura järjestää korvaavaa säännöllistä toimintaa etäyhteyksin, ei palautuksia tehdä.

Palautuksen voi siirtää koskemaan seuraavan toimintakauden maksuja. Mahdolliset palautukset haetaan verkkosivuille tehdyn lomakkeen kautta. Harrastaja on itse vastuussa palautusten hakemisesta määräaikaan mennessä.

Toimintaa pyritään korvaamaan jatkamalla kautta pidemmälle tai järjestämällä korvaavaa muuta toimintaa (leiripäivät, kesätunnit).

Seurataan viranomaisten, Mäntsälän kunnan sekä Suomen Voimisteluliiton ohjeistuksia.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö, puh. 040 513 7892 tai mantsalan.voimistelijat@msoynet.com