Ohjaajasivut|TyöhuoneMinivalmennus 2008 - 2011

Toimintaperiaatteet

 

Yhdessä päätetyt eettiset linjaukset ohjaavat päätöksentekoa ja ilmaisevat seuran tahdon. Niitä tulee noudattaa kaikessa toiminnassa. Mäntsälän Voimistelijoiden eettiset linjaukset ovat:

  • Toimintamme lähtökohtana on liikunnan ilo ja riemu.
  • Tarjoamme kaikille taito-, tavoite- ja ikätasoa vastaavaa monipuolista harrastustoimintaa niin kilpailu- kuin harrasteryhmissä.
  • Toimintamme edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja tuemme liikunnallisen elämäntavan omaksumista.
  • Tuemme sosiaalista ja yhteisöllistä kasvua tarjoamalla toimintaa vertaisryhmässä, turvallisessa ohjauksessa.
  • Toimintamme korostaa elämyksellisyyttä ja yhdessä tekemistä.

Terveys ja hyvinvointi Mäntsälän Voimistelijoissa -esite (PDF)


Seuratoiminnan tavoitteet ilmaisevat seuran yhteiset tavoitteet, joita kohti yhdessä toimitaan. Eri liikuntaryhmillä voi olla omia osatavoitteita.

Lasten Voimistelukoulumaailma

Mäntsälän Voimistelijat tarjoaa lapsille liikunnan iloa ja elämyksiä monipuolisessa ja turvallisessa voimistelukoulumaailmassa. Siemen elinikäiseen liikunnan harrastamiseen kylvetään jo lapsena. Positiiviset liikuntakokemukset vertaisryhmässä kannustavat liikkumaan läpi elinkaaren. Lasten vanhempien tehtävänä on tukea ja kannustaa lasta harrastamaan. Voimistelukoulumaailmassa toimivat alle 10-vuotiaat.

Nuorten toiminta

Nuoria yhdistää halu toimia ajan hengessä ja omassa ryhmässä. Mäntsälän Voimistelijat tarjoaa nuorille liikunnan iloa ja riemua voimistelu- ja tanssiryhmissä. Ryhmät voivat osallistua erilaisiin elämyksellisiin tapahtumiin ja kilpailuihin. Kilpailut ja esiintyminen innostavat tavoitteelliseen liikuntaan. Mäntsälän Voimistelijat edistää nuorten tervettä kasvua ja kehitystä turvallisessa toimintaympäristössä. Nuorten toiminnan piirissä ovat 13 - 19 -vuotiaat.

Kilpavoimistelu

Mäntsälän Voimistelijoissa kilpailutoiminta on tavoitteellista, turvallista ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa. Tavoitteet asetetaan yhteistyössä ryhmän ja valmentajan kanssa vanhempien mielipiteitä kuunnellen. Tavoitteissa otetaan huomioon kunkin joukkueen ikä- ja taitotaso. Valmennuksen korkeatasoisuus varmistetaan aktiivisella koulutuksella ja toimivan seuratoiminnan kautta. Mäntsälän Voimistelijoissa joukkuehenki on hyvä niin joukkueiden välillä kuin joukkueiden sisällä ja toiminnassa korostuvat yhdessä tekeminen, hyvä käytös ja kaikkien tasapuolinen huomioiminen. Joukkuevoimistelu on kilpaurheilua, jossa urheilijat oppivat pitkäjänteisyyttä, yhteisten pelisääntöjen mukaan toimimista, sitoutumista sekä aktiivista seuratoimintaa. Mäntsälä toteuttaa Järvenpään Voimistelijoiden ja Hyvinkään Voimistelun ja Liikunnan kanssa HJM-seurayhteistyötä, joka takaa alueellisen huippuvoimistelun. 

Vapaaehtoistyö

Mäntsälän Voimistelijoissa tarjotaan mielenkiintoisia omaan osaamiseen ja aikatauluun sopivia vapaaehtoistehtäviä. Tavoitteena on kokea elämyksiä ja onnistumisia yhdessä. Seura tarjoaa näköalapaikan paikkakunnan liikuntaelämässä. Seuratoiminnassa pääsee järjestämään näytöksiä, tapahtumia ja kilpailuja sekä kehittämään seuran toimintaa yhdessä aktiivisen hallituksen ja muun vapaaehtoisväen kanssa.