Ohjaajasivut|TyöhuoneMinivalmennus 2008 - 2011

Organisaatio

Seuran virallisen organisaation muodostavat hallitus, toiminnanjohtaja/seurasihteeri sekä tiimit. Tiimit raportoivat toiminnastaan hallitukselle. Jokaisessa hallituksen kokouksessa käydään läpi tiimien kuulumiset, ja päätöksentekovastuu on hallituksella. Tavoitteena on, että jokaisen tiimin vetäjä olisi hallituksen jäsen. 


Toiminnanjohtajalla/seurasihteerillä on yhteys kaikkiin tiimeihin, hallitukseen sekä seuran ulkopuolisiin tahoihin. Hän osallistuu tiimien tapaamisiin ja huolehtii, että tiimit toimivat. Toiminnanjohtaja/seurasihteeri on vastuussa käytännön työtehtävistä, mutta jakaa tarvittaessa tehtäviä tiimien edustajille.