Ohjaajasivut|TyöhuoneMinivalmennus 2008 - 2011

Kilta

Mäntsälän Voimistelijoiden Uskollisuuden Kilta - ystävyys ja uskollisuus

 

Mäntsälän Voimistelijoiden Killan tarkoituksena on koota seuran jäsenet ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi ryhmäksi. Killassa toteutetaan perinteistä kilta-ajatusta sovellettuna Voimisteluliiton arvoihin ja toimintaan. Killan toimintamuotoja ovat esim. liikunta, tapaamiset, retket ja esitelmät. Kiltalaisille järjestetään toimintaa myös alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Erilaiset retket ja kurssit sekä valtakunnallinen Kiltapäivä ja muut kiltalaisten tapaamiset ovat osa myös Mäntsälän Voimistelijoiden Killan vuosittaista toimintaa.

Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Kiltalaisilla on paljon yhteisiä kokemuksia ja muistoja muun muassa seurasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Nämä kokemukset ovat muovanneet kiltalaisten välille elinikäisiä ystävyyssuhteita.

Kiltaan voi liittyä 25 vuotta täyttänyt ja 5 vuotta Voimisteluliiton seuraan kuulunut henkilö. Kilta on osa pääseuraa, mutta sillä on kuitenkin esimerkiksi oma hallitus.
 

Mikäli kiinnostuit kiltatoiminnasta, ilmoittaudu mukaan seuran jäsenrekisterin kautta.